น้ำมันขิงร้อน วังโพธิ์ ขนาด 1 ลิตร

(Hot Ginger Massage Oil)