น้ำมันนวดตัววังโพธิ กลิ่นมะลิ ขนาด 1 ลิตร

Wangpho Massage Oil Jasmine Scent