น้ำมันนวดตัววังโพธิ์ กลิ่นไทยอโรเมติค ขนาด 3 ลิตร

Wangpho Massage Oil Thai Aromatic Scent