น้ำมันนวดตัววังโพธิ กลิ่นเปลือกไม้ไทย ขนาด 3 ลิตร

Wangpho Massage Oil Siam Wood Scent