น้ำมันนวดตัววังโพธิ กลิ่นดอกบัว ขนาด 3 ลิตร

Wangpho Massage Oil Lotus Scent